TYÖNOHJAUS

Hyvinvointia ja sujuvuutta työhön 

Haluatko pysähtyä tarkastelemaan ja jäsentämään työhön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita työnohjaajan opastuksella? Haluatko parantaa työhyvinvointia, työn sujuvuutta ja tuloksellisuutta?

Työnohjaus on työn kehittämisen väline. Työnohjauksessa pysähdymme tarkastelemaan työtä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa. Istunnot etenevät yksilön/ryhmän tai koko työyhteisön tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Tavoitteet muodostetaan tilaajan kanssa alkukartoituksen yhteydessä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen tai vaikkapa tiimin vuorovaikutuksen lisääntymiseen. Tavoitteita lähestytään eri näkökulmista mm. perustehtävää, johtajuutta, tunnemaailmaa tai rakenteita tarkastelemalla ja jäsentämällä. Prosessin tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Työnohjauksen avulla voidaan vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen/rakenteiden tunnistamiseen.

Tervetuloa tekemään yhteistyötä.

Hanna Jakobsson, työnohjaaja (STOry)


TYÖNOHJAUS ON TAVOITTEELLINEN PROSESSI, JOKA

- on suunnattu yksilöille, ryhmille tai työyhteisöille.
- on kestoltaan tavallisimmin 1-2 vuotta. 
- toteutetaan tavallisesti 2-4 viikon välein.
- muotoutuu tilaajan tavoitteiden ympärille. 

- on luottamuksellista vuorovaikutusta.

 

Lue lisää työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta 

https://www.suomentyonohjaajat.fi/mita-tyonohjaus-on/


TYÖNOHJAUKSEN HYÖDYT

Erilaisia todennettuja vaikutuksia:

  • Parantaa itsetuntemusta ja reflektointitaitoa
  • Auttaa hahmottamaan omaa ammattiroolia
  • Kasvattaa ammatillista identiteettiä
  • Auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittymiskohteita
  • Kehittää palaute - ja ongelmanratkaisutaitoja
  • Lisää motivaatiota työtä ja sen kehittämistä kohtaan
  • Selkiyttää yhteisiä tavoitteita ja sujuvoittaa työtä
  • Kehittää yhteistyötä ja johtamista
  • Lisää työssäoppimista ja ratkaisukeskeistä ajattelua
  • Vähentää sairauspoissaoloja

Kaiken kaikkiaan työnohjaus lisää henkilöstön työhyvinvointia, työn laatua ja tuloksellisuutta.


PALAUTETTA TYÖNOHJAUSASIAKKAILTANI:


"Tämä oli todella antoisa ja ajatuksia + oivalluksia herättävä kokonaisuus turvallisessa seurassa, todella toivon jatkoa!" 

"Koin työnohjauksen äärimmäisen tärkeänä pysähtymisen ja reflektoinnin hetkenä kiireisessä  arjessa. Ilman työnohjausta tiimimme ei omin avuin olisi pystynyt luomaan tilaa työn tutkimiselle ja rauhoittumiselle. Työnohjaus on omalla kohdallani edistänyt työtovereiden ajatus-/merkitysmallien ymmärtämistä ja sitä kautta tuottanut kärsivällisyyttä tiimiläisiä kohtaan arjen työssä. Henkilökohtaisesti työnohjaus on kiistatta lisännyt työssä jaksamistani. Koin, että työohjaajana työskentelyotteesi on energinen ja postiviinen, mutta kuitenkin kuunteleva ja rauhallinen - ei "päälle-liimatun-teko-ratkaisukeskeinen"."

"Erittäin tärkeä ja selkeä kokonaisuus aloittavalle työntekijälle ylläpitämään työyhteisön yhteishenkeä ja jaksamista. Työnohjaaja tuntui hyvin sopivalta itselleni, tulin kuulluksi ja ymmärretyksi." 

"Työnohjaus prosessina oli looginen ja seurasi hyvin aikajanaa. Ohjaaja sai heti aluksi taitavasti selville että pidän haastamisesta, joten jo alkumetreiltä päästiin asiaan. Ohjauksessa oli käytössä useampi "mielikuvallinen harjoitus" jotka oli mielestä todella tehokkaita. Lopetus oli hyvin mietitty ja ympyrä sulkeutua. Kaikin puolin todella ammattimainen ote työnohjaukseen ja suosittelen enemmän kuin mielelläni."

"Työnohjaus tuli täydellisessä kohtaa, sillä olen pohtinut tarvetta muutokselle, osaamatta kuitenkaan täysin sanoittaa, mikä muutos olisi. Tuntuu, että yksinään olin ikään kuin umpikujassa, mutta työnohjauksen ansioista ajatus kirkastui ja "valo ilmestyi tunnelin päähän". Nyt minulla on selkeämmät tavoitteet ja suunnitelmat, joita kohti edetä. Työnohjaus toi ikään kuin kartan ja kompassin oman polun etsimiseen. Koin, että oma ajatteluni laajeni, ja en enää koe olevani niin "jumissa", vaan oikeastaan todella inspiroitunut tulevasta. Tämä oli juuri se, mitä työnohjaukselta toivoin, ja en varmasti olisi päässyt tällaisten oivalluksien äärelle yksikseni asioita pohtimalla."

"Työnohjaaja loi turvallisen tilan, johon oli helppo laskeutua. Kaikki toimi. Pystyin luottamaan prosessiin."  

"Ohjaajana olet mukavan rento, persoonallinen ja helposti lähestyttävä." 

"Kohtaavaa vuorovaikutusta, tavoitteita palvelevaa työskentelyä. Lämpöinen kiitos."

"Pidän työskentelytavastasi, jossa samanaikaisesti kuuntelet ryhmän toiveita ja viet porukkaa eteenpäin. Kiitos siitä ja lämpimästä olemuksestasi ja kohtaamisen tavastasi <3 Jäät kyllä mieleen loistavana työnohjaajana!"