TYÖNOHJAUS

Hyvinvointia ja sujuvuutta työhön 

Haluatko pysähtyä tarkastelemaan ja jäsentämään työhön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita työnohjaajan opastuksella? Haluatko parantaa työhyvinvointia, työn sujuvuutta ja tuloksellisuutta?

Työnohjaus on työn kehittämisen väline. Työnohjauksessa pysähdymme tarkastelemaan työtä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa. Istunnot etenevät yksilön/ryhmän tai koko työyhteisön tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaan. Tavoitteet muodostetaan tilaajan kanssa alkukartoituksen yhteydessä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen tai vaikkapa tiimin vuorovaikutuksen lisääntymiseen. Tavoitteita lähestytään eri näkökulmista mm. perustehtävää, johtajuutta, tunnemaailmaa tai rakenteita tarkastelemalla ja jäsentämällä. Prosessin tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Työnohjauksen avulla voidaan vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen/rakenteiden tunnistamiseen.

Tervetuloa tekemään yhteistyötä.

Hanna Jakobsson, työnohjaaja (STOry)


TYÖNOHJAUS ON TAVOITTEELLINEN PROSESSI, JOKA

- on suunnattu yksilöille, ryhmille tai työyhteisöille.
- on kestoltaan tavallisimmin 1-2 vuotta. 
- toteutetaan tavallisesti 2-4 viikon välein.
- muotoutuu tilaajan tavoitteiden ympärille. 

- on luottamuksellista vuorovaikutusta.

 

Lue lisää työnohjauksesta Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta 

https://www.suomentyonohjaajat.fi/mita-tyonohjaus-on/


TYÖNOHJAUKSEN HYÖDYT

Erilaisia todennettuja vaikutuksia:

  • Parantaa itsetuntemusta ja reflektointitaitoa
  • Auttaa hahmottamaan omaa ammattiroolia
  • Kasvattaa ammatillista identiteettiä
  • Auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittymiskohteita
  • Kehittää palaute - ja ongelmanratkaisutaitoja
  • Lisää motivaatiota työtä ja sen kehittämistä kohtaan
  • Selkiyttää yhteisiä tavoitteita ja sujuvoittaa työtä
  • Kehittää yhteistyötä ja johtamista
  • Lisää työssäoppimista ja ratkaisukeskeistä ajattelua
  • Vähentää sairauspoissaoloja

Kaiken kaikkiaan työnohjaus lisää henkilöstön työhyvinvointia, työn laatua ja tuloksellisuutta.


PALAUTETTA TYÖNOHJAUSASIAKKAILTANI:


"Tämä oli todella antoisa ja ajatuksia + oivalluksia herättävä kokonaisuus turvallisessa seurassa, todella toivon jatkoa!" 

"Erittäin tärkeä ja selkeä kokonaisuus aloittavalle työntekijälle sekä ylläpitämään työyhteisön yhteishenkeä ja jaksamista. Työnohjaaja tuntui hyvin sopivalta itselleni, tulin kuulluksi ja ymmärretyksi." 

"Kaikin puolin todella ammattimainen ote työnohjaukseen ja suosittelen enemmän kuin mielelläni."

"...työnohjauksen ansioista ajatus kirkastui ja "valo ilmestyi tunnelin päähän". Nyt minulla on selkeämmät tavoitteet ja suunnitelmat, joita kohti edetä. Työnohjaus toi ikään kuin kartan ja kompassin tilanteeseen."