TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT

Räätälöidään tarpeisiinne oikeanlainen paketti

Työn arki on usein hektistä ja vaatii rinnalleen hetken, jossa pysähtyä hyvinvoinnin äärelle. Hyvinvointi lisää tuottavuutta, parantaa tehokkuutta ja vähentää sairauspoissaoloja. Hyvinvoiva tiimi kommunikoi paremmin ja tekee töitä sujuvammin.

Otathan yhteyttä, niin räätälöidään juuri teille sopiva kokonaisuus.

TYÖPAJA

Pysähdytään tarkastelemaan tärkeää teemaa yhdessä

Työpajoissa pysähdymme tutkimaan työn arjessa tärkeäksi nousevaa teemaa. Aiheeksi voidaan ottaa esimerkiksi kohtaaminen, työssä jaksaminen,  etiikka tai vaikkapa organisaation arvojen näyttäytyminen käytännön työssä. 
Otathan yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveisiin ja tarpeisiin sopiva kokonaisuus.

TERAPEUTTISET RYHMÄT

Rakennetaan ratkaisuja ryhmänä

Onko asiakkaillasi toive päästä osallistumaan lyhytterapeutin ohjaamaan ryhmään?
Moni hankaluuksia kokenut hyötyy muiden vertaisten kohtaamisesta. On helpottavaa huomata, ettei ole yksin. Ryhmissä on ryhmän teeman mukaisesti suunniteltu runko. Tapaamiset sisältävät alustuksen aiheeseen liittyen, jonka jälkeen jatkamme keskustellen ja erilaisia menetelmiä hyödyntäen. 

Otathan yhteyttä, niin keskustellaan ryhmäkokonaisuuksista lisää. 

KOULUTUS, LUENNOT JA KONSULTOINTI


Otathan yhteyttä, niin keskustellaan lisää: 

Puhelinnumero
010 508 1920
Sähköposti
hanna.jakobsson@lumossa.net